R3 Entreprenør AS river Lørenfaret 1 og 1B!

Ca. 23 000 m2 skal rives, og prosjektet skal BREEAM-sertifiseres. R3 Entreprenør AS er allerede godt i gang med rivingen!

Lørenfaret 1 og 1B ble oppført i 1963 og inngår i industri- og næringsområder som strekker seg over Økern. Bygget eies av Oslo Pensjonsforsikring AS, og er på totalt ca. 23 000 m2.

I forkant av rivestart ble materialer klassifisert som farlig avfall trygt fjernet fra bygget og levert til godkjent mottak. I tillegg ble bygningsmassen asbestsanert av R3 sin egen asbestavdeling. Prosjektet skal i tillegg BREEAM-sertifiseres, noe som bl.a. krever utarbeidelse av plan for avfallshåndtering, utarbeidelse av analyse for renovering/gjenbruk av materiale, månedlig avfallsplan og sorteringsgrad på over 90%! Lørenfaret 1 og 1B skal være nede innen april 2018.

Skjermbilde.JPG

Tjenester vi leverer i dette prosjektet:   

Trenger du hjelp med ditt rivingsprosjekt? 

Fyll ut kontaktskjemaet under, så vil en av våre rådgivere ta kontakt. 

Kontaktskjema