Når trenger du miljøtekniske grunnundersøkelser?

Ved terrenginngrep, særskilt i sentrumsområdet/ industriområder, er det påkrevd med miljøteknisk grunnundersøkelse før eventuelle masser graves opp og flyttes (Forurensningsforskriften, § 2-4). Dette er for å sikre at områder med forurenset grunn ikke medfører uakseptabel helse- og miljørisiko, samt at forurensede masser ikke flyttes og skaper risiko for forurensningsspredning til ren grunn.

R3 har egen rådgivningsavdeling som utfører grunnundersøkelser og utarbeider tiltaktsplan. Før en grunnundersøkelse med prøvetaking utføres, vil det bli gjennomført en befaring av tomten og forarbeid med gjennomgang av aktuelle grunnopplysninger og kartdata. Miljøtekniske grunnundersøkelser utføres iht. Miljødirektoratets veileder TA-2553.

Kontakt oss for en uforpliktende prat eller befaring!

Les mer om vår rådgivningsavdeling og grunnundersøkelser her.

 

bilder- grunnundersøkelser..JPG

Kontaktskjema