Oppfølging og sluttrapport ved gravearbeid i forurenset grunn

 

Ved påvist forurensning i grunnen kan kommunen kreve at gravingen må følges opp av en person med kompetanse på forurenset grunn.

Dette er for å sikre at massene blir håndtert riktig iht. tiltaksplanen og kravene i godkjenningen av tiltaksplanen. En person med kompetanse på forurenset grunn skal også delta på oppstartsmøtet, hvor tiltaksplanen gjennomgås med graveentreprenøren og andre som er involvert i gravearbeidet. R3 har erfaring med å følge opp gravearbeider i forurenset grunn og bistå med dette. Miljørådgiver fra R3 utarbeider da en massehåndteringsplan, deltar på oppstartsmøte og kommer på tilsyn under gravearbeidene, og kan i tillegg bistå med råd og hjelp under gravingen.

Når gravearbeidene er ferdig må det utarbeides en sluttrapport som beskriver hvordan arbeidene er utført iht. tiltaksplanen, dvs: hvordan tiltaksplanen er fulgt opp, evt. avvik, levering og disponering av masser, evt. håndtering av vann i byggegrop og forurensningssituasjon på tiltaksområdet etter at gravearbeidene er avsluttet. R3 kan utarbeide en slik sluttrapport.

  

Bare å ta kontakt for spørsmål eller andre henvendelser:

Said Moqim Bani Hashem

 said@r3.no , 950 82 879

 eller

 Hilde Alida Hammer

 hilde@r3.no,  984 88 291

 

Les mer om grunnforurensning her.

 

 

Bilde- blogginnlegg 4.jpg

 

Her på tilsyn under gravearbeider i Bjørvika.

 

 

Kontaktskjema