HVA GJØR VI

R3 utfører større og mindre oppgaver innen miljørådgivning, radon, miljø-sanering, betongsaging og utleie av maskinvare/utstyr.

 

Miljø- og avfallsrådgivningstjenestene

ute bygg.jpg

R3 kan utføre miljøkartlegging, miljøsaneringsbeskrivelse, merking og avfallsplaner for alle typer tiltak. Vi har Sentral Godkjenning tiltaksklasse 3, høyeste tiltaksklasse innen prosjektering av miljøsanering og kan også være Ansvarlig søker for alle typer oppdrag opp til tiltaksklasse 2. Dette betyr at vi kan utføre prosjektering av miljøsanering i forbindelse med alle typer tiltak, fra små eneboliger til de største og mest komplekse industri- og anleggsprosjekter.

Les mer

Riving

riving bilde.jpg

R3 har ansatte med lang erfaring innen riving. Vi utfører alle typer rivingsoppdrag, fra selektiv riving av mindre konstruksjoner til helriving av bygg for entreprenører, offentlig sektor, annet næringsliv og private.

Les mer ›

Miljøsanering

 miljøsanering.jpg

Miljøsanering inngår i nesten alltid i rive – og rehabiliteringsarbeider. De stoffer som ofte avdekkes er PCB, ftalater, flammehemmere, forurenset betong/tegl, asbest og tungmetaller. Alle disse materialene som inneholder miljøfarlig avfall krever spesielle tiltak både med tanke på å ivareta arbeidsmiljø og verne ytre miljø.

Les mer

Betongsaging og kjerneboring

betongsaging og kjerneboring

Vi har utstyr for alle typer arbeider innen kjerneboring og betongsaging. 

Les mer

Maskiner og utstyr

maskiner og utstyr

Maskiner og utstyr

Les mer

Kontaktskjema