BETONGSAGING OG KJERNEBORING

Vi utfører alle typer arbeider innen kjerneboring og betongsaging.

Vi har utstyr for alle typer arbeider innen kjerneboring og betongsaging, og kan utføre alt fra små hull i vegger eller dekker, til nedsaging av store grove betongkonstruksjoner.

Betongsaging

Dersom man ønsker en firkantet utsparring, kan man enten bore mange hull eller sage med betongsag. Både wiresag, en wire med segmenter av diamant faststøpt, eller betongsager kan benyttes til å sage store konstruksjoner i biter. Sagene kan også benyttes for å avdele en konstruksjon fra en annen. 

Bruksområder betongsag

Wiresagen benyttes til saging i ekstremt tykke konstruksjoner, den kan sage opp til 4 meter tykkelse. Også godt egnet til å sage ut store sirkulære utsparringer i vegger eller dekker.

Tekniske spesifikasjoner

Vi benytter i hovedak utstyr fra Dimas, Partner, Hilti, Pentruder og EuroDima og Hydrostress. 

  • Hydrauliske veggsager
  • Høyfrekvente elektriske veggsager
  • Elektriske gulvsager
  • Sager tykkelser opp til 950 mm
  • Diverse håndholdte betongsager
  • 15 kW wiresager
  • Hullsagingutstyr til wiresag

Kjerneboring

Store rehabiliteringsprosjekter innebærer ofte kjerneboring for nye tekniske anlegg og betongsaging for å etablere åpninger til heiser, trapper og sjakter. Kjerneboring og saging blir også brukt på nybygg for tekniske anlegg og sjakter.

Vi har borerigger i forskjellige størrelser, både elektrisk og hydraulisk drevet. I tillegg har vi hydrauliske og elektriske høyfrekvente sager til veggsaging

Bruksområder kjernebor

Kjernebor brukes hovedsakelig til boring av hull i vegger og dekker av betong, men i prinsippet kan utstyret benyttes til boring og saging i alle typer betongkonstruksjoner som for eksempel rør, kummer, dragere osv. Det kan også bores og sages i stein/granitt. 

Tekniske spesifikasjoner:

Vi benytter i hovedsak utstyr fra Hilti, Dimas, Weka og Dibo.

  • En rekke komplette borerigger i varierende størrelse
  • Vi borer alle dimensjoner fra 10mm og opp til 1000 mm.

Referanser

Vi har en rekke store referanseprosjekter knyttet til boring og saging, men av de mest kjente kan nevnes: Deling av den gamle fasaden på Postgirobygget, slik at bygget nå ser ut som to blokker. 

 

TK-02 Betongsaging og kjerneboring

TK-02 Betongsaging og kjerneboring.jpg

Last ned PDF

Kontaktskjema