MILJØSANERING

Miljøsanering inngår nesten alltid i rive- og rehabiliteringsarbeider. R3 har bred erfaring med sanering av farlig avfall. Årlig utfører vi ca. 250 oppdrag med sanering av asbest, mugg og sopp og PCB.

Giftige stoffer som avdekkes ofte er PCB, ftalater, flammehemmere, forurenset betong/tegl, asbest og tungmetaller. Alle materialer som inneholder giftige stoffer og farlig avfall krever spesielle tiltak både med tanke på å ivareta arbeidsmiljø og verne ytre miljø.

Høy kompetanse innen miljøsanering

Selskapet har høy kompetanse innenfor miljøsanering. Vi har sanerere med flere 10 års fartstid. Vi har også prosjektledere og anleggsledere med lang erfaring innen praktisk sanering og løsningsorientert når det kommer til den økonomiske riktige løsningen. Dette varierer fra enkle små oppdrag til prosjekter som strekker seg over lange perioder.

Miljøsanering med R3

Vi kartlegger og miljøsanerer alle stoffer og materialer som må behandles spesielt i forbindelse med rehabilitering eller riving av installasjoner og bygninger. I miljøsaneringen ligger også fjerning og levering av avfall fra disse arbeidene. De aller fleste konstruksjoner, bygg eller anlegg inneholder helse- og miljøfarlige materialer eller produkter. Noen av de mest vanlige er: 

  • Asbest
  • PCB
  • EE- produkter
  • Cyanid
  • Forurenset betong/tegl
  • Behandlet/ impregnert trevirke
  • Kjøleanlegg
  • Bromerte flammehemmere
  • Plastprodukter

Referanser

Som oppdragsgivere kan nevnes store eiendomsbesittere, entreprenører, private byggherrer og selvfølgelig stat og kommuner. R3 opererer over hele landet med konkurransedyktige priser.

 


Kontakt oss for miljøsanering

Ønsker du å bruke R3 som samarbeidspartner innen miljøsanering innen ditt rehabilitering- eller rivingsprosjekt? 

Kontaktskjema

Bestilling og forespørsler

Kontakt oss:miljosanering@r3.no

For kartlegging og miljøsaneringsrapport - kontakt rådgivningsavdelingen:

R3 - Rådgiving

 

TK-01 Asbestsanering

TK-01 Asbestsanering.jpg

Last ned PDF

TK-05 Bygglogistikk

TK-05 Bygglogistikk.jpg

Last ned PDF

TK-08 Miljøsanering

TK-08 Miljøsanering.jpg

Last ned PDF

TK-10 Mugg-og Soppsanering

TK-10 Mugg-og Soppsanering.jpg

Last ned PDF

Kontaktskjema