Asbestsanering

Vi utfører alle typer miljøsanering i forbindelse med bygg og anleggskonstruksjoner, herunder asbestsanering

Ved arbeider med asbest skiller man på utvendige og innvendige saneringsarbeider med hensyn til utførelse av arbeidene. Ved innvendig sanering må saneringsområdet avgrenses fra øvrige arealer og det bygges sluser til saneringsområdet og etableres undertrykk, slik at evt. fiber som frigjøres under arbeidene ikke spres til nærliggende områder. Ved alle arbeider med asbest er krav til verneutstyr, sikkerhetssoner, god informasjon og avfallshåndtering meget viktig. Selv om asbest har vært forbudt å benytte siden slutten av 70-tallet er mengden gjenværende asbest i bygninger fremdeles meget stor.

Asbest forekommer i en rekke produkter, og ofte i;

  • Rørisolasjon
  • Fyrkjeler
  • Tanker
  • Tak- og fasadeplater
  • Vegger både utvendig og innvendig
  • Maling
  • Vinduskitt
  • Vindusbrett
  • Påstøp
  • Gulvbelegg

Når kreves asbestsanering?

Innen alle former for rive- og rehabiliteringsarbeider inngår miljø- sanering i større eller mindre grad. Ofte kreves det spesielle tiltak både med tanke på arbeidsmiljø og ytre miljø.

 

Kontaktskjema