Mugg- og soppsanering

Muggsopp forårsaker vanligvis ikke nedbryting i materialer de vokser på, men kan forårsake helsemessige plager for disponerte personer.

Ekte hussopp er den farligste ødelegger for treverk av brunråtesopper. Denne kan frakte med seg vann fra fuktige steder til tørre steder, dermed kan tørre konstruksjoner i huset fuktes å begynne å råtne. Fjerning av hussoppangrep kan være et stort og krevende arbeid. 

Sanering av mugg og sopp

Behov for sanering i forbindelse med mugg og soppskader kan være i forbindelse med :

  • rehabilitering av bygg/ anlegg
  • riving
  • sanering for å fjerne problemer knyttet mugg og sopp isolert

Som regel kreves det spesielle tiltak både med tanke på arbeidsmiljø og ytre miljø.Vi utfører alle typer miljøsanering i.f.b bygg og anleggskonstruksjoner, herunder kartlegging, sanering, etterkontroll og gjenoppbygging og dokumentasjon knyttet til alle typer muggog soppskader.

Kontaktskjema