MILJØKARTLEGGING, UTARBEIDELSE AV MILJØSANERINGSRAPPORT OG AVFALLSPLAN

R3 Entreprenør kan utføre miljøkartlegging for utarbeidelse av miljøsaneringsrapporter/beskrivelse og avfallsplaner for alle typer tiltak. Vi har Sentral Godkjenning tiltaksklasse 3 innen PRO/UTF miljøsanering. Dette betyr at vi kan utføre prosjektering av miljøsanering i forbindelse med alle typer tiltak.

Oppdragene ledes av miljørådgivere med bygg- og miljøtekniske kompetanse på høgskole- og universitetsnivå, sammen med personell med lang operativ praktisk erfaring innen miljøsanering. Det er nødvendig med variert teknisk utstyr for prøvetaking, blant annet utstyr for å ta ut kjerneprøver av betong. Materialprøver analyseres hos eksterne laboratorium. I tillegg bruker vi eget håndholdt XRF- og asbestapparat, som muliggjør raske svar ved feltarbeid.

Miljøkartlegging og avfallsplaner

Plan- og bygningsloven med forskrifter, og TEK10 (§9-6 og 9-7) stiller krav om at det skal utføres miljøkartlegging og utarbeides avfallsplaner som del av prosjekteringen innen fagområdet miljøsanering for rehabiliterings- og rivetiltak. Prosjekteringen kan også omfatte vurderinger knyttet til støv- og støyproblematikk, avskjerminger av saneringssted mot omgivelsene og prosjekttilpassede sikringstiltak i forbindelse med miljøsanering. Det skal utarbeides en erklæring om ansvarsrett for prosjekteringen i søknadspliktige tiltak.

Alle overnevnte arbeidene er også viktig for å redusere faren for budsjettoverraskelser, problemer med arbeidsmiljøet, fare for forurensning og dårlig miljøarbeid i prosjekter uavhengig av søknadsplikt. I både store og små rive- eller rehabiliteringstiltak kan man komme i berøring med materialer og avfall som kan inneholde en lang rekke av de farligste helse- og miljøfarlige stoffene vi kjenner til i dag, for eksempel asbest og PCB.

Miljørådgiving

Vår rådgivningsavdeling utfører årlig ca. 150-200 konsulentoppdrag for alle typer kunder, i tillegg til å ivareta støttefunksjoner innen miljørelaterte emner (BREEAM, miljøregnskap, supplerende kartlegging og prøvetaking, revisjon av avfallsplan etc.) på interne prosjekter. Vi bistår også som rådgivere i forbindelse med utvikling av norsk standard, ulike veiledninger, opplæring og FoU-prosjekt.

Bestilling og forespørsler

Kontaktpersoner:

Svein Johansen 
E:svein@r3.no
T: 950 00 218

Stian Amundsen
E:sa@r3.no
T: 469 37 108

Anne Josephine W Rutherford
E:ajr@r3.no
M: 415 25 543

Haider Almudaffar
E:haider@r3.no
T: 23 03 53 59
M: 908 48 331

Belinda Kjellerup

E:belinda@r3.no
M: (+47) 98 28 23 21

TK-11 Rådgivning og miljøkartlegging

 

TK-11 Rådgivning og miljøkartlegging.jpg

Last ned pdf

 

Kontaktskjema