MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

R3 har i sin rådgiveravdeling kunnskap og erfaring innen utførelses av miljøtekniske grunnundersøkelser. Vi utfører forundersøkelser, kabelpåvisning, prøvetaking, utarbeidelse av tiltaksplan, oppstartsmøter, risikovurderinger og videre rådgivning/tilsyn under prosjektenes fremgang.

Det er ved de fleste grunnarbeider krav til grunnundersøkelse, tiltaksplan og videre oppfølging av en miljøgeolog. Tiltaksplanen lages i henhold til aktuelle krav i Forurensningsforskriftens § 2-6.

Miljørådgiving

Miljørådgivningspersonalet til R3 har formell utdannelse innen miljøgeologi fra universitet, samt erfaring fra oppdrag av ulik omfang. Jord- og vannprøver analyseres hos eksterne, akkrediterte laboratorium. Det benyttes i tillegg et håndholdt XRF-apparat for å gi en god indikasjon på eventuell forurensning og til prøveutvelgelse for analyse hos laboratorium.

Ved deponering av masser kreves analyserapporter som viser eventuell forurensningsgrad. Da det er store prisforskjeller for deponering av masser med ulik forurensningsgrad, vil det lønne seg å få avgrense eventuell høyt forurensede masser slik at disse begrenses så mye som mulig. Etter endt grunnarbeid kan R3 hjelpe med å utarbeide en sluttrapport, samt å registrere forholdene i Miljødirektoratets grunndatabase. Både tiltaksplanen og sluttrapporten skal sendes til godkjenning hos miljømyndighetene.

Bygge- og rivesøknader

R3 Entreprenør kan stå som ansvarlig søker (SØK) for alle typer tiltak opp til tiltaksklasse 2. Vi har erfaring fra ulike typer og størrelser av tiltak. Ansvarlig søker funksjonen innebærer komplett søknad om tillatelse/igangsetting, samt søknad om ferdigattest for tiltaket.

Bestilling og forespørsler

Kontaktperson:

Hilde Alida Hammer

E: hilde@r3.no

T: 984 88 291

 

Belinda Kjellerup

E: belinda@r3.no

T: 982 82 321

 

TK-11 Rådgivning og miljøkartlegging

 

TK-11 Rådgivning og miljøkartlegging.jpg

Last ned pdf

 

Les også

Kontaktskjema