RIVING

R3 har ansatte med lang erfaring innen riving. Vi utfører alle typer rivingsoppdrag, fra selektiv riving av mindre konstruksjoner til helriving av bygg for entreprenører, offentlig sektor, annet næringsliv og private.

Helriving

Omfatter komplett fjerning av bygg- og anleggskonstruksjoner. Alt fra små garasjer til store industrianlegg. Helriving har følgende hovedprosesser:

  • Miljøkartlegging
  • Avfallsplan
  • Søknad til plan- og bygningsmyndighetene
  • Miljøsanering
  • Selektiv riving / rensk av lette konstruksjoner 
  • Fjerning av bærende konstruksjoner

Les mer

Innvendig riving

Rehabiliteringsriving kan være enkel rensk av lokaler, til kompliserte arbeider hvor for eksempel kun deler av av bygningen skal stå igjen. Ofte arbeider vi inne i kompliserte områder med verneverdige bygningsdeler eller tekniske anlegg i drift. Vi har spesialmaskiner tilpasset innvendige arbeider og dyktig mannskap som hurtig og sikkert, gjennomfører store oppdrag.

Les mer

Brann- og Katastroferiving

I forbindelse med brann i store bygninger kan det være fare for at bygningene raser sammen før man har bestemt hva som skal skje videre med bygningsmassen. Vi kan bistå med kontrollert katastroferiving for å sikre bygg midlertidig eller permanent. Vi stiller opp på kort varsel.

Les mer

Kontaktskjema