Brann- og Katastroferiving

I forbindelse med brann i store bygninger kan det være fare for at bygningene raser sammen før man har bestemt hva som skal skje videre med bygningsmassen. Vi kan bistå med kontrollert katastroferiving for å sikre bygg midlertidig eller permanent. Vi stiller opp på kort varsel.

I forbindelse med brannskadde bygninger hender det at det haster med å sikre bygget for å unngå spredning av helse- og miljøfarlige stoffer.

Tekniske spesifikasjoner

Samme maskiner og redskaper som benyttes til helriving, innvendig/rehabriving og miljøsanering.

Bruksområder

Alle typer bygg og konstruksjoner.

TK-03 Brann- og Katastroferiving

TK-03 Brann- og Katastroferiving.jpg

Last ned pdf

Kontaktskjema