Innvendig riving

Rehabiliteringsriving kan være enkel rensk av lokaler, til kompliserte arbeider hvor for eksempel kun deler av av bygningen skal stå igjen.

Ofte arbeider vi inne i kompliserte områder med verneverdige bygningsdeler eller tekniske anlegg i drift.

Maskiner og fagfolk for sikker riving

Vi har spesialmaskiner tilpasset innvendige arbeider og dyktig mannskap som hurtig og sikkert, gjennomfører store oppdrag.

Referanser

Vi har referanseprosjekter fra en rekke av de mest kompliserte innvendige rehabiliteringsoppdrag i Norge, som:

  • Det Kongelige Slott
  • Nasjonalbiblioteket
  • Postgirobygget
  • Akersgata 34-36.

Tekniske spesifikasjoner

Vår maskinpark omfatter alt fra forurensningsfire elektriske fjernstyrte roboter på 380 – 4 800 kg (Brokk) til minilastere, minigravere og en rekke andre maskiner.

Våre andre tjenester som betongsaging, kjerneboring og miljøsanering med tilhørende spesialutstyr inngår ofte i prosjekter med innvendig riving/ rehab.riving. Eget fagpersonell med kompetanse innen relevante området inkludert miljø- og avfallshåndtering.

Bruksområder

Innvendig rensking og betongarbeider i forbindelse med rehabilitering av bygninger. Del av en verdikjede som omfatter planlegging/miljøkartlegging miljøsanering - demontering - rehab/rivning.

Vårt personell arbeider ofte inne i kompliserte områder med verneverdige bygningsdeler eller tekniske anlegg i drift.

TK-07 Innvendig riving - Rehabriving

TK-07 Innvendig riving - Rehabriving.jpg

Last ned pdf

Kontaktskjema