R3 leverer og formidler tjenester over hele landet. Velkommen til oss!

R3 skal bygge sterke og varige kunderelasjoner gjennom fokus på innovasjon, kompetanse og kvalitet i alle ledd gjennom sine leveranser.

R3 utfører større og mindre oppgaver i Oslo og kan hjelpe deg med rådgivning, riving, kjerneboring, miljø-sanering og betongsaging.

 

KONTOR OSLO, HOVEDKONTOR

Østre Akervei 219
0976 Oslo

T: 23 03 53 50

 

Kontaktskjema