R3 LEVERER OG FORMIDLER TJENESTER OVER HELE LANDET. VELKOMMEN TIL OSS!

R3 skal bygge sterke og varige kunderelasjoner gjennom fokus på innovasjon, kompetanse og kvalitet i alle ledd gjennom sine leveranser.

R3 utfører større og mindre oppgaver i Rudshøgda og kan hjelpe deg med rådgivning, riving, kjerneboring, miljø-sanering og betongsaging.

 

KONTOR RUDSHØGDA

Stolvstadvegen 8,
2360 Rudshøgda

T: 913 50 913

 

Kontaktskjema

Kontaktskjema