VÅR KOMPETANSE OG SENTRALE GODKJENNING

Våre ansatte har lang erfaring innen riving og miljøsanering. For å være ledende i markedet er det nødvendig med kontinuerlig kursing og opplæring. Videreutvikling av metoder og videreutdanning av de ansatte er derfor høyt prioritert.

Vi har egne godkjente instruktører for kursing i varme arbeider og i asbestsanering. Kursene tilbys også eksternt.

Sentral godkjenning

Selskapet er samlet godkjent innenfor følgende godkjenningsområder (Sentral godkjenning i medhold av plan-og bygningsloven av 27.juni 2008 og forskrift om byggesak av 26.mars 2010):

FunksjonFagområdeTiltaksklasse
Ansvarlig søkerFor alle typer tiltak2
ProsjekterendeMiljøsanering3
UtførendeRiving og miljøsanering3
UtførendeGrunnarbeid og landskapsutforming2
UtførendeOverordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner)1
UtførendeTømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner1

Godkjenning for riving av asbest

Vi har Arbeidstilsynets godkjenning for riving av asbest og asbestholdig materiale, og en rekke av våre ansatte har kompetanse og lang erfaring innen dette fagfeltet.

Selskapet er sertifisert iht. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og OHSAS 18001:2007.

Sertifikatene er gyldig for følgende områder/tjenester:

Miljøkartlegging, byggesakfunksjoner og annen rådgivning knyttet til miljøsanering og riving. Utførelse av miljøsanering, riving og demontering av bygg, anlegg og andre konstruksjoner, betongboring, betongsaging samt mindre bygge- og anleggsarbeider.

 

Kontaktskjema