MÅL OG VISJONER

R3 skal levere den høyeste grad av kvalitet til fornøyde ansatte, solide partnere og tilfredse kunder som skal oppleve at deres prosjekt blir ivaretatt på den mest effektive og miljøvennlige måten med fokus på HMS, kvalitet, tid og økonomi.

R3 skal bygge sterke og varige kunderelasjoner gjennom fokus på innovasjon, kompetanse og kvalitet i alle ledd gjennom sine leveranser.

R3 skal være en pådriver for videreutvikling av regelverk, standarder og viktig praksis i forhold til arbeidsmiljø, ressursgjenvinning og forurensning.

Kontaktskjema